Tập ảnh : GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2017

163