Hiệu trưởng

Thầy PHẠM QUANG TUYẾN
Thầy PHẠM QUANG TUYẾN

Ngày sinh: 11/5/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc Sỹ

Điện thoại cơ quan: 02838 910 335

Email liên lạc: qtuyeens@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Cô NGÔ NGỌC TUYẾT
Cô NGÔ NGỌC TUYẾT

Ngày sinh: 23/5/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Email liên lạc: ngongoctuyet82@gmail.com

Thầy PHẠM VĂN THỎA
Thầy PHẠM VĂN THỎA

Ngày sinh: 20/8/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :Thạc Sỹ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02838910335

Email liên lạc: vanthoaltk2008@gmail.com