Thứ bảy, 2/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 819

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04-05-2020.

Các em học sinh lưu ý: Tập tin đính kèm TKB có thông tin phòng học cho từng buổi của các lớp.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164