Thứ năm, 29/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 536

Đại hội Đại biểu Cha Mẹ Học Sinh năm học 2016 - 2017

Ngày 25/09/2016, Nhà trường kết hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức Đại Hội Đại biểu CMHS năm học 2016-2017.

  Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Cô Đào Thị  Thu Thủy - Hiệu Trưởng nhà trường, các thầy cô trong Ban Giám Hiệu, Cô Ngô Ngọc Tuyết - CTCĐ, Ông Nguyễn Văn Tín - trưởng Ban đại diện CMHS năm học 2015 - 2016 và các Chi hội trưởng CMHS của 44 lớp năm học 2016-2017 cùng tham dự.

- Đại hội diễn ra trong không khí thân mật, nghiêm túc.

- Ông Nguyễn Văn Tín lên báo cáo quá trình chuẩn bị tiến tới đại hội đại diện CMHS toàn trường.

- Cô Đào Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2015-2016 và yêu cầu trong tâm nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường.

- Đại diện CMHS báo cáo tổng kết công tác của Ban đại diện CMHS năm học 2015-2016 và phương hướng hoạt dộng của Ban đại diện CMHS năm học 2016-2017.

- Chi hội trưởng các lớp đóng góp ý kiến cho Đại hội

- Hiệu trưởng trả lời các ý kiến đóng góp của CMHS

- Ban đại diện CMHS năm học 2015-2016 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Bầu ban đại diện CMHS năm học 2016-2017

- Tổng kết và bế mạc đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 16h30. 

 

 

163