Thứ bảy, 1/1/2022, 6:3
Lượt đọc: 180

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022

  • Các môn kiểm tra theo khóa học (CN -NN, Tin học, TD-QP, GDCD 10,11): từ 03/01/2022 đến 07/01/2022;
  • Các môn kiểm tra tập trung: từ /10/01/2022 đến ngày 14/01/2022.
Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87