Thứ sáu, 30/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 255

Về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND Ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố tại các cơ sở giáo dục Trung học

Kính gửi:

  - Trưởng phòng GDĐT quận, huyện;

  - Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, Phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (có thực hiện nhiệm vụ GD Trng học).

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND Ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các trường tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động chuyên môn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các đơn vị hoàn chỉnh CSDL học sinh (do Sở GDĐT thực hiện từ dữ liệu gốc, các đơn vị điều chỉnh các thông tin chi tiết), CSDL giáo viên trên trang thông tin Cơ sở dữ liệu giáo dục trung học (http://chuyentruong.hcm.edu.vn/Account/Login)

2. Căn cứ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, các môn học tự chọn (chính khóa), nội dung Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và các Chương trình nhà trường (tự nguyện tham gia của người học) nhà trường và các Tổ chuyên môn chủ động xây dựng Kế hoạch dạy học, hoạt động GD chung, theo từng khối lớp. Giáo viên bộ môn được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình cụ thể của các lớp dạy (Nội dung này thực hiện trên phần mềm sẽ thay thế cho Kế hoạch dạy học môn học và sổ báo giảng giấy đã thực hiện trong các năm trước đây);

  3. Căn cứ nội dung hướng dẫn trong đợt tập huấn và các hướng dẫn trên phần mềm, nhà trường cập nhật thời khóa biểu lên hệ thống;

  Nhằm mục tiêu Giáo dục thông minh cũng như tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục, các đơn vị khi hoàn thành đầy đủ, chính xác 3 nội dung trên (trong tháng 9/2019), Quản trị hệ thống sẽ hướng dẫn đơn vị cung cấp tài khoản, mật khẩu  để cha mẹ học sinh có thể theo dõi hoạt động học tập của học sinh theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

  Để thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND Ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố, các đơn vị cần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt các nội dung kể trên. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có gặp khó khăn xin liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn, hỗ trợ.

   Trân trọng!

Tác giả: Phòng Trung Học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164