Thứ ba, 3/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 262

Về họp triển khai chuyên môn các bộ môn đầu năm học 2019 - 2020

Quý Thầy/Cô tổ trưởng chuyên môn theo dõi lịch (file đính kèm) để thực hiện.

Tổ trưởng chuyên môn dự họp mang theo mã QR của tổ trưởng.

Tin cùng chuyên mục

88