Thứ ba, 3/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 275

Về họp triển khai chuyên môn các bộ môn đầu năm học 2019 - 2020

Quý Thầy/Cô tổ trưởng chuyên môn theo dõi lịch (file đính kèm) để thực hiện.

Tổ trưởng chuyên môn dự họp mang theo mã QR của tổ trưởng.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88