Thứ bảy, 29/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 814

Thông báo về việc tập trung học sinh đầu năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học sinh đầu năm học 2020 - 2021

Trường THPT Lý Thường Kiệt thông báo đến toàn thể học sinh về việc tập trung học sinh đầu năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 30/8/2020: học sinh cả 3 khối xem danh sách lớp trên website nhà trường, không cần đến trường trong thời gian này.

2. Ngày 31/8/2020 và 01/9/2020: Học sinh tập trung theo lịch sau:

- Khối 11 và khối 12: 7g00 ngày 31/8/2020 (thứ hai).

- Khối 10: 7g30 ngày 01/9/2020 (thứ ba).

3. Nội dung sinh hoạt trong ngày tập trung:

- GVCN làm công tác tổ chức lớp, sinh hoạt nội quy với học sinh; tổng vệ sinh phòng học, kiểm kê tài sản lớp.

  Thông báo lịch hoạt động đầu năm học trong tuần lễ từ ngày 01/9/2020 đến 05/9/2020.

4. Các lưu ý khi đến trường:

     - Học sinh tự đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu ho sốt đến ngay các trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ. 

     - Học sinh đến trường mặc đồng phục ngắn như quy định, đo thân nhiệt tại cổng và đi thẳng vào lớp gặp GVCN để nhận tờ khai báo y tế và hoàn tất khâu khai báo. 

     - Học sinh đem theo tập, viết để ghi chép đầy đủ những qui định về phòng chống dịch covid 19, nội qui nhà trường và thông tin cần thiết. 

     - Khi đến trường học sinh đeo khẩu trang suốt buổi, vì ngày đầu tiên tựu trường cần giữ an toàn cho cộng đồng. 

163