Chủ nhật, 28/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 904

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019 ÔN THI THPT QUỐC GIA ĐỢT 3 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-05-2019.

TKB này áp dụng cho K10 và K11 từ ngày 13/05 đến ngày 17/05.

THỜI KHÓA BIỂU HK2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/05/2019)

Các em học sinh lớp 10 và 11 lưu ý: TKB này áp dụng cho K10 và K11 từ ngày 13/05 đến ngày 17/05.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87