Thứ năm, 8/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 628

Thông báo tập trung Học sinh

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh lịch tập trung HS đầu năm học 2019 - 2020 như sau:

 - Nội dung: Sinh hoạt lớp đầu năm học

 - Thời gian:

        + Khối 11 và khối 12: 7g00 ngày 12/8/2019 (thứ hai)

        + Khối 10: 8g00 ngày 12/8/2019 (thứ hai)

 - Địa điểm: phòng học lớp

 - Trang phục: đồng phục học sinh


  Lịch hoạt động đầu năm học trong tuần lễ từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 sẽ được GVCN thông báo cụ thể khi sinh hoạt lớp.

        Danh sách học sinh các lớp đã được cập nhật trên trang thptlythuongkiet.hcm.edu.vn và dán ở bảng tin trường.

 

  BAN GIÁM HIỆU

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88