Thứ tư, 11/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 323

Đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Quy định (sửa đổi) về đánh giá, phân loại CB-CC-VC hàng quý theo Quyết định 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND TPHCM

Quý Thầy/Cô, các anh chị Nhân viên nhà trường đọc và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gởi về cho BGH để tổng hợp. Hạn chót: 18/9/2019

163