Thứ ba, 27/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 378

Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào “Chống rác thải nhựa”

 

163