Thứ sáu, 17/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 312

Tài liệu đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo Thông Tư 20/2018.

Tài liệu đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo Thông Tư 20/2018.

Links tải tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1EDDmWwV_M6HfEjpm1jEWB0y6ubCTEDdH?usp=sharing

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164